เดือน: กันยายน 2021

► ผลงานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสร้างจากการออกแบบของใช้

ผลงานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสร้างจากการออกแบบของใช้ ของ Katerina Kamprani
ที่มา https://www.facebook.com/theuncomfortable