► 4 ตัวช่วย กำจัดกลิ่นรองเท้าเหม็นอับ

นำหนังสือพิมพ์เก่ามายัดไว้ในรองเท้า จะช่วยดูดความชื้นและกลิ่นเหม็นอับได้

นำถ่านไม้มาใส่ไว้ในของรองเท้า จะช่วยดูดกลิ่นรองเท้าได้

นำสำลีชุบแอลกอฮอล์มาใส่ไว้ในของรองเท้า แอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียออกไป

นำแป้งเย็นมาโรยให้ทั่วพื้นรองเท้า แป้งเย็นจะจับตัวกับความชื้น และช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นตัวทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้