► “Ching Chair” เก้าอี้ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของไม้ไผ่แบบธรรมชาติ

•เพื่อเน้นความสวยงามและเอกลักษณ์ของวัสดุ และคุณภาพของงานคราฟท์ ด้วยการพัฒนาดีไซน์ใหม่ “Ching Chair”

•ในไต้หวันผู้คนตระหนักว่าไผ่เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มันสามารถนำมาทำเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้างได้

•เก้าอี้ไม้ไผ่นี้โปรเจคเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความสำคัญของความสวยงามของวัตถุดิบ และเน้นความยืดหยุ่นของไป่ในการใช้ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์

•ในการคงเอกลักษณ์และ Texture ของโครงสร้าง ไม้ไผ่ถูกเข้ากระบวนการเพื่อคงลักษณะของพื้นผิวไว้ เห็นได้จากสีเขียวของไผ่ ที่จะไม่จางหายไป นอกจากนั้นทั้งตัวเก้าอี้ จะถูกสร้างจากปล้องไผ่ 1 ต้น ที่ถูกแบ่งเป็นสามส่วน และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

ที่มา https://www.facebook.com/environman.th